tanulj nálunk2024-02-12T06:11:13+00:00

Tanulj nálunk!

A PEMÜ Műanyagipari Zrt. által üzemeltetett, felújított Tanműhely 2016. szeptemberében nyitotta meg kapuit.

Kizárólagos tanműhelyként működő gyakorlati képzőhely feladatait látjuk el, szorosan együttműködve az elméleti képzést biztosító intézményekkel.

A duális képzés, élő környezetben szocializálja a tanulókat, a képzés során a szakmán kívül megtanulják, hogyan működik a gazdaság, a munkavállalók világa. Megtanulják azt is, hogy cselekedeteikért felelősséget kell vállalniuk.

A 2023/24-es tanévet 9 szakmacsoportban 3 szakközépiskolából, közel 100 szakképzési munkaszerződéssel rendelkező diák kezdte meg a PEMÜ Zrt. és Tanplast Felnőttképző Kft. felszerelt tanműhelyeiben.

Oktatott szakmák:

Műanyagfeldolgozó

Vegyipar ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul.

A műanyag-feldolgozó szakma megszerzésével egy dinamikusan fejlődő iparág működésébe csatlakozik be. A műanyag-feldolgozó a modern ipari környezetben kezeli és felügyeli a műanyag-feldolgozó gépek működését, valamint ellenőrzi a gyártott termékek megfelelőségét.

KOMPETENCIAELVÁRÁS

Minőségszemlélet, flexibilitás, együttműködési készség, vevőközpontúság, elhivatottság, szabálykövetés, csapatmunka, precizitás, monotónia-tűrés, állóképesség, felhasználói szintű IT ismeretek.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

 • technológiai utasítás alapján műanyag-feldolgozó gépek és periféria kezelését végzi és felügyeli;
 • termék ellenőrzése, műanyagtermékeken különböző utóműveletek ismerete és elvégzése és csomagolás (amennyiben szükséges);
 • termékgyártáshoz kötődő minőségbiztosítási adatok számítógépes rögzítése;
 • műszakvezető irányításával szervezi és végrehajtja a műanyag-feldolgozó gépeken a szerszámcseréket a gyártási programnak megfelelően;
 • elvégzi az üzemi karbantartási utasításban leírt ellenőrzéseket és karbantartásokat a műanyag-feldolgozó gépeken és kiegészítő berendezéseken;
 • támogatást nyújt a műszakvezetőnek a gyártási problémák elhárításában.

Ajánlott minden fiatal számára, aki szakemberként szeretné megszerzett tudását az iparban kamatoztatni, a műanyag-feldolgozás modern digitalizált és robotizált (Ipar 4.0) környezetében.

Műanyagfeldolgozó-technikus

Vegyipar ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul.

A műanyag-feldolgozó technikus szakma megszerzésével egy dinamikusan fejlődő iparág működésébe csatlakozik be.

A műanyag-feldolgozó technikus a modern ipari környezetben felügyeli a műanyag-feldolgozó üzem teljes működését, beleértve a gépek működését, karbantartását és a munkaszervezést.

KOMPETENCIAELVÁRÁS

Minőségszemlélet, flexibilitás, együttműködési készség, vevőközpontúság, elhivatottság, szabálykövetés, csapatmunka, precizitás, motiváló készség, helyzetfelismerés, szervezőkészség, problémamegoldás, felhasználói szintű IT ismeretek.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

 • egy műanyag-feldolgozó üzem működése felett teljes körű felügyeletet lát el;
 • mérnöki irányítással vagy önállóan szervezi és végrehajtja a gyártási programban meghatározott termékek gyártatását a felügyelete alá tartozó dolgozókkal;
 • közreműködik a gyártástechnológia fejlesztésében;
 • betartatja a termékek gyártásra vonatkozó munkautasításokat;
 • felügyeli és kiadja a gyártáshoz kapcsolódó karbantartási és ellenőrzési feladatokat;
 • részt vesz a gyártási problémák elhárításában;
 • együttműködik a termék minőségét felügyelő munkatárssal;
 • felügyeli és szervezi a szerszámcserét;
 • önállóan vagy mérnöki irányítással laboratóriumi műveleteket, minőségi és mennyiségi analitikai munkát végez;
 • mintavételezési feladatokat, laboratóriumi műszeres analitikai méréseket, kémiai és fizikai kísérleteket, vizsgálatokat hajt végre és dokumentációt készít;
 • minőségbiztosítási, -ellenőrzési dokumentumokat vezet.

Ajánlott minden fiatal számára, aki technológus szakemberként szeretné megszerzett tudását az iparban kamatoztatni, a műanyagfeldolgozás modern digitalizált és robotizált (Ipar 4.0) környezetében.

Szerszám- és készülékgyártó

Gépészet ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul.

Kézi és kisgépes megmunkálással, valamint egyetemes és programvezérelt (NC, CNC) szerszámgépek alkalmazásával fém alkatrészeket készít. Az általa készített alkatrészek komplex- több alkotóelemből álló készülékekbe épülnek be, melyek összeszerelése, beüzemelése és karbantartása is a feladata.

KOMPETENCIAELVÁRÁS

Önállóság, felelősségtudat, csapatban való együttműködés, precizitás, problémamegoldó képesség.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

 • műszaki rajzokat értelmez, vázlatrajzokat készít;
 • méréseket, vizsgálatokat végez, ellenőriz, dokumentál;
 • előállítja az alakító és megmunkáló szerszámok, készülékek alkatrészeit, elemeit;
 • hőkezeli a szerszám- és készülékelemeket;
 • alkalmazza a hagyományos és korszerű technológiákat, azok gépi berendezéseit működteti;
 • kész elemekből szerszámokat, készülékeket készít, szerel össze;
 • elvégzi a szerszámok, készülékek karbantartását, javítását.

Ajánlott minden fiatal számára, akit vonzanak a gépek-, készülékek működtetése és működése. Szeret szerelni és elégedettséggel tekint az általa készített „alkotásokra”.

Gépi és CNC forgácsoló

Gépészet ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul.

Műszaki rajz alapján, a megmunkálandó anyag ismeretében megtervezi az adott alkatrész hagyományos szerszámgépen való gyártását, meghatározva az ehhez szükséges gépeket, eszközöket és technológiai adatokat. A szerszámgépen beállítja a forgácsolási jellemzőket és legyártja a munkadarabot. CNC megmunkálógépeken, gyártósorokon szakszerűen használja a munkadarab befogó- és továbbító eszközöket. Programot ír és tesztel egyszerűbb alkatrészek CNC gépen történő gyártására. A gép felszerszámozását követően hagyományos vagy CNC gépen alkatrészt gyárt.

KOMPETENCIAELVÁRÁS

Kreativitás, önállóság, felelősségtudat, csapatban való együttműködés, precizitás, problémamegoldó képesség.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

 • tanulmányozza és értelmezi a gépészeti anyagokra vonatkozó információkat:
 • műszaki rajz, műhelyrajzok, szabványok;
 • a forgácsoló eljárásoknak megfelelően felszereli, beállítja a munkadarab befogó-, megfogó-, és rögzítő eszközöket;
 • kiválasztja és használja a megmunkáláshoz szükséges szerszámokat;
 • kézi megmunkálással egyszerű alkatrészeket gyárt, alakít, javít;
 • fúrási munkákat végez;
 • alkatrészeket gyárt esztergálással, köszörüléssel, marással;
 • egyszerű geometriájú alkatrészeket készít CNC vezérlésű megmunkáló gépeken;
 • forgácsoló szerszámokat készít, élez;
 • a legyártott munkadarab minőségét és megfelelősségét ellenőrzi.

Ajánlott minden fiatal számára, aki szereti a gépeket, érdekli a forgácsolás és egyedi termékek előállítása.

Elektronikai műszerész

Elektronika és elektrotechnika ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettségmegszerzésével zárul.

Az elektronikai műszerész a gyártó és a kiszolgáló ágazatok középfokú végzettségűelektronikai szakembere. Alapvető feladata az elektronikai berendezések összeszerelése és beállítása, valamint az elektromos és elektronikus eszközök, műszerek bemérése, javítása és karbantartása. Eltérő mérési eredmények eseténfeladatai közé tartozik a hibák megkeresése és megszüntetése (hideg-forrasztások, fóliaszakadások és zárlatok, hibás alkatrészek). Ismeri és alkalmazza a villamosbiztonságtechnikai, illetőleg a korszerű ESD (elektrosztatikus kisülés elleni) védelmielőírásokat.

KOMPETENCIAELVÁRÁS

Logikai képesség, jó szemmérték, tér- és színlátás, kézügyesség, önállóság, problémamegoldó képesség.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

 • ellenőrzi a villamos alkatrészek paramétereit;
 • diagnosztikai, konfigurációs, teszt- és segédprogramok felhasználói szintű ismerete birtokában értelmezi a számítógépes mérési eredményeket;
 • számítógéppel irányított mérő-, ellenőrző- és gyártóeszközöket használ;
 • az elkészült áramkört készre, illetve berendezésbe szereli, és egyszerűbb mechanikai szereléseket is végez;
 • dokumentációk alapján mérőrendszert állít össze, ellenőriz és beállít, minőségirányítási és gyártásközi információkat szolgáltat.

Ajánlott mindazon lányok és fiúk számára, akikhez közel áll a számítástechnika és az elektronika, de testhezálló szakma lehet azok számára is, akiket vonz a multimédia rohamosan fejlődő és jó elhelyezkedési lehetőségeket kínáló területe is.

Hegesztő

Gépészet ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul.

A hegesztő különálló szerkezeti elemként készült gépalkatrészeket, szerkezeti elemeket egymáshoz rögzít, különféle hegesztési technikák, eljárások alkalmazásával. A hegesztés során a munkadarabokat hővel, nyomással vagy mindkettővel egyesíti oly módon, hogy a munkadarabok között nem oldható fémes vagy nem fémes kapcsolat jön létre.

Pontos, önálló szabálykövető magatartással tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára és a technológiára vonatkozó dokumentumokat. Ismeri és biztonsággal használja a kézi és kisgépes fémalakító műveletekhez használatos gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket, védőfelszereléseket.

KOMPETENCIAELVÁRÁS

Kézügyesség, önállóság, felelősségtudat, csapatban való együttműködés, precizitás, problémamegoldó képesség.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

 • műszaki rajzokat olvas és értelmezi a kapcsolódó utasításokat, szabályozásokat;
 • előkészíti a munkadarabot, ellenőrzi a gépeken a tanúsítványok érvényességét;
 • beüzemeli a munkavégzéshez szükséges gépeket;
 • elvégzi a szükséges vágásokat, darabolásokat, hegesztést;
 • önellenőrzést végez a munka megkezdése előtt, alatt és befejezése után, a varrathibákat javítja;
 • betartja és betartatja a munkabiztonsági és környezetvédelmi előírásokat.

Ajánlott minden fiatal számára, akit érdekel a kisebb-nagyobb acélszerkezetek, csőhálózatok, tartályok hegesztése, aki szeret alkotni, szerszámokat használni.

Villanyszerelő

Elektronika és elektrotechnika ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. Lehetséges szakmairányok: Épületvillamosság szakmairány, Villamoshálózat szakmairány, Villamos készülék és berendezés szakmairány.

A villanyszerelő épületek, technológiák és hálózatok hagyományos és intelligens villamos és napelemes rendszerének kialakítását végző szakember.

Az ipari villamos berendezés szerelése során kapcsoló és elosztó berendezést telepít, ipari energia elosztó vezetéket, kábelt, vezérlő- és szabályozókészüléket, berendezést szerel, javít. Feladatkörébe tartozik a villamos ellenőrző mérések, vizsgálatok és beállítások elvégzése is.

KOMPETENCIAELVÁRÁS

Logikai képesség, jó szemmérték, tér- és színlátás, önállóság, kézügyesség, problémamegoldó képesség, csapatmunka.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

 • fogyasztásmérő helyet alakít ki, lakás és épület elosztó berendezést szerel, erős- és gyengeáramú alapszerelést létesít;
 • hagyományos és intelligens épület villamos berendezését szereli, javítja, karbantartja, kezelését betanítja;
 • egyszerű multimédiás és kommunikációs alkalmazásokat kezel, terveket, műszaki leírásokat olvas, értelmez;
 • kisgépeket, kéziszerszámokat használ a technológiai alapműveleteknél.

Ajánlott mindazon fiatalok számára, akiket nem csak vonz a villamosság, de készek a felelős munkavégzésre egy olyan szakmában, amely napjainkra rendkívül felértékelődött, jó perspektívát és változatos feladatokat kínál.

Gépgyártás technológiai technikus

Gépészet ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul.

Önállóan, vagy mérnöki irányítással részt vesz gépalkatrészek technológiai tervezésében, gyártásában, gépek, géprendszerek, mechanikus berendezések működtetésében, szerelésében, karbantartásában és javításában.

Meghatározza a gyártás technológiai adatait, biztosítja a gyártóeszközök üzemeltetési feltételeit. Irányítja az általa tervezett gyártási folyamatot. Gyártás közben méréseket, ellenőrzéseket végez. Megtervezi a gépek karbantartási folyamatait és részt vesz azok végrehajtásában.

KOMPETENCIAELVÁRÁS

Kommunikációs készség, precizitás, együttműködési készség, felelősségvállalás, szervezési és irányítási képesség, analitikus gondolkodás.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

 • műszaki rajz alapján anyagot választ a gyártandó alkatrészhez, megtervezi annak gyártását, meghatározva az ehhez szükséges gépeket, eszközöket és technológiai paramétereket;
 • alkatrészeket gyárt hagyományos és CNC vezérlésű szerszámgépeken, valamint robotizált megmunkáló cellákon;
 • egyszerűbb alkatrészek gyártásához CNC programot ír, betölt és tesztel;
 • megtervezi, irányítja a gyártási folyamatokat és szükség esetén beavatkozik.

Ajánlott minden fiatal számára, aki szeretne részt venni új alkatrészek gyártási folyamatának kialakításában.

CNC programozó

Gépészeti ágazat 4 éves képzés szakképző iskolai oktatásban, 3 éves kizárólag szakmai vizsgára történő felkészítésben, amely szakképzettség megszerzésével zárul.

A CNC programozó szakma megszerzésével egy dinamikusan fejlődő iparág működésébe csatlakozik be. Szakmai ismereteit alkalmazva hatékony támogatója és résztvevője a gépipari tervezésnek és gyártásnak.

KOMPETENCIAELVÁRÁS

Kommunikációs készség, precizitás, együttműködési készség, felelősségvállalás, szervezési és irányítási képesség, analitikus gondolkodás.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

 • Fűrészgéppel ledarabolja a megmunkálandó alkatrész előgyártmányát a meghatározott méretre, az előírt pontossággal.
 • Hagyományos esztergagépet kezel, arra munkadarabot és szerszámokat fog- és állít be.
 • Alkatrész rajz és műveleti utasítás alapján lépcsős tengelyt gyárt, az IT tűrésrendszernek megfelelő pontosság és a rajzon előírt felületi minőség szerint.
 • Furatot, külső és belső kúpot esztergál.
 • Külső és belső beszúrásokat készít, munkadarabot méretre leszúr.
 • Külső és belső menetet készít menetmetsző, menetfúró, valamint menetkés segítségével.
 • Hagyományos marógépet kezel, arra munkadarabot fog fel és állít be a technológiai dokumentációk szerint. Előkészíti és befogja a marás szerszámait.
 • Alkatrészrajz és műveleti utasítás alapján marással egyszerű geometriájú alkatrészt gyárt az előírt méretpontosság és felületi minőség szerint.
 • Gyártás közbeni és gyártás utáni méretellenőrzést végez a megfelelő mérőeszközzel. A mérési eredményeket mérési jegyzőkönyvben dokumentálja. Elbírálja a legyártott alkatrészt.
 • Az IT tűrésrendszernek megfelelő pontossággal sík és lépcsős felületeket köszörül síkköszörű gépen, vagy palástfelületeket köszörül palástköszörű gépen.
 • Ellenőrzi az elkészült munkadarab méreteit, szükség esetén korrekciót hajt végre.
 • A gyártáshoz szükséges szerszámgépeket, szerszámokat, szerszám és munkadarab befogóeszközöket meghatározza, kiválasztja. Nyomtatott vagy online katalógust használ.
 • Az adott gyártás technológiai tervét elkészíti. Meghatározza a forgácsolási paramétereket.
 • A kapott egyszerű alkatrészmodellek alapján CNC programot kézi programozással készít vagy CAM szoftver segítségével generál.
 • CNC megmunkálógépet működtet, bekapcsol, üzemkész állapotba hoz. A szerszámgépek biztonsági rendszereinek működését ellenőrzi és teszteli. A hűtő és kenő folyadék szinteket ellenőrzi. Szükség esetén elvégzi az alapszintű karbantartási feladatokat.
 • Gyártáshoz szükséges előkészítést, szerszámés készülékszerelést, szerszám- és munkadarab bemérést elvégez.

Ajánlott minden fiatal számára, aki szakemberként szeretné megszerzett tudását az iparban kamatoztatni, a műanyag-feldolgozás modern digitalizált és robotizált (Ipar 4.0) környezetében.

Elektronikai technikus

Elektronika és elektrotechnika ágazat 5 éves képzése technikumi oktatásban, 2 éves kizárólag szakmai vizsgára történő felkészítésben, amely szakképzettségmegszerzésével zárul.

Elektronikai technikus a gyártó és kiszolgáló ágazatok elektronikai és elektrotechnikai szakembere. Alapvető feladatai közé tartozik az elektromos, valamint elektronikus berendezések, műszerek tervezése, gyártása, összeszerelése, mérése, javítása és karbantartása. Ismeri és alkalmazza a villamos biztonságtechnikai, illetőleg a korszerű ESD védelmi, minőségbiztosítási előírásokat. Képes egyedi készülékeket dokumentáció alapján megépíteni, mikrovezérlős áramköröket felprogramozni.

KOMPETENCIAELVÁRÁS

Logikai képesség, jó szemmérték, tér- és színlátás, precizitás, kézügyesség, önállóság, problémamegoldó képesség.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

 • Elektronikus kapcsolási rajzot készít, értelmez. Beazonosítja egy elektronikus áramkör részáramköreit villamos rajz alapján, felismeri a feladatukat. Ismeretlen alkatrész adatlapját megkeresi. A talált információkat kiértékeli. Digitális oktatási anyagokat használ. Szakmai angol nyelvet használ.
 • Elektrotechnikai, elektronikai számításokat végez. Kisebb és közepes bonyolultságú analóg és digitális áramköröket méretez áramköri törvények, illetve katalógus ajánlások alapján.
 • Elektronikus áramköröket épít, éleszt. Az elkészült elektronikus áramkört készre szereli, vagy berendezésbe építi, dokumentációt használ. Elvégzi a szükséges törpe- és kisfeszültségű bekötéseket, huzalozásokat. Gyártási megrendelésekkel kapcsolatos dokumentumokat és műszaki leírásokat készít standard szoftverek alkalmazásával.
 • A korszerű elektronikai áramkörök gyártási folyamatában az ellenőrzések során kiesett termékek hibáit megállapítja, javítja. Vállalatirányítási rendszereket használ a gyártási megrendelések tervezésére, lebonyolítására és a határidők követésére. Munkahely (shopfloor) management szoftvert használ, CIP meetingeket szervez, KPI-okat határoz meg.
 • Meghibásodott elektronikus áramkörben szemrevételezéssel és/vagy villamos mérésekkel megállapítja a hiba okát. A hibás elektronikai áramkört szakszerűen javítja. Az elvégzett méréseket, javításokat szakszerűen dokumentálja. A javítással kapcsolatos információkat a megrendelővel megosztja. A mérőeszközök nyilvántartását vezeti, kalibrálásukat elvégzi, hitelesítésükről gondoskodik. Szakmai nyelven kommunikál. Munkájáról beszámol. Ellenőrzi az elektronikai műszerészek munkáját, szakmai támogatást nyújt.
 • Elektronikai gyártóberendezést kezel, üzemeltet, elvégzi a napi karbantartást. Felismeri a működési rendellenességeket és egyszerűbb mechanikai, illetve villamos hibákat azonosít. Automatizált berendezés meghibásodott részegységét referenciaazonosra cseréli. Vészhelyzetet jelent, részt vesz a mentésben, elsősegélyt nyújt.
 • Egyszerűbb mikrovezérlő programokat ír. Előre megírt programot tölt fel.
 • Egyszerű PLC programot készít. Előre megírt programot tölt fel. Ellenőrzi a berendezés állapotát a program futás közbeni monitorozásával.
 • Alkalmazza a gyártási minőségbiztosítás módszereit. Minőségirányítási és gyártásközi információkat szolgáltat. Hozzájárul a munkafolyamatok folyamatos fejlesztéséhez az üzemben, illetve a saját területén.
 • A szokatlan jelenségeket és a működési szabálytalanságokat felismeri az ITrendszereken, intézkedik azok megszüntetésérő.

Ajánlott mindazon lányok és fiúk számára, akikhez közel áll a számítástechnika és az elektronika, de testhezálló szakma lehet azok számára is, akiket vonz a multimédia rohamosan fejlődő és jó elhelyezkedési lehetőségeket kínáló területe is.

Környezetvédelmi technikus

Környezetvédelem és vízügy ágazat 5 éves /technikumi oktatásban/ illetve 2 éves /kizárólag szakmai vizsgára történő felkészítésben/ képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul.

A környezetvédelmi technikus szakma megszerzésével egy dinamikusan fejlődő iparág működésébe csatlakozik be. A környezetvédelmi technikus képessé válik a vizsgálati célnak megfelelően mintát venni környezeti elemekből (víz, talaj, levegő), hulladékból és biológiai vizsgálandó anyagból. A mennyiségi és minőségi mérések eredményei alapján következtetést von le a környezeti elemek állapotáról, az eredményeket elemzi, írásban elmagyarázza, szóban előadja.

KOMPETENCIAELVÁRÁS

Minőségszemlélet, flexibilitás, együttműködési készség, vevőközpontúság, elhivatottság, szabálykövetés, csapatmunka, precizitás, monotónia-tűrés, állóképesség, felhasználói szintű IT ismeretek.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

 • levegő- víz-, talaj, hulladék-, zaj- és rezgésvédelmi, valamint biológiai vizsgálatokat, méréseket végez.
 • vízszintes és függőleges értelmű földmérési feladatokat végez, az eredményeket digitálisan is rögzíti és térinformatikai szoftverek segítségével az adatokat megjeleníti.
 • mérési adatokat digitális eszközök segítségével gyűjt, rendszerez és nyilvántart.
 • környezetvédelmi és természetvédelmi tevékenységekhez kapcsolódó szakmai tervek, pályázatok készítéséhez javaslatokat, projektötleteket fogalmaz meg, projektötletet tevékenységekre bont, adatokat szolgáltat, kezeli a pályázathoz kapcsolódó adatokat. Digitális jogtárakban jogi alapismeretek birtokában jogi normát megkeres.
 • munkahelyét képviselve szakigazgatási szervekkel, önkormányzatokkal, valamint a lakossággal és a civil szervezetekkel   kapcsolatot tart, ennek során adatot szolgáltat, nyilvántartást és jegyzőkönyvet vezet.
 • bekapcsolódik a természetvédelmi megőrzési és kezelési tevékenységekbe: adatot gyűjt, rendszerez.
 • bekapcsolódik a hulladékgazdálkodási, szennyvízkezelési, talaj- és levegő-minőségvédelmi területeken végzett tevékenységekbe: adatot gyűjt, rendszerez, kezelési és védelmi tevékenységhez használt eszközt, berendezést üzemeltet.
 • biológiai mintákat (pl. szövettani és mikrobiológiai minták, egysejtűek) sztereo-, illetve fénymikroszkóppal vizsgál.
 • vizsgálati célnak megfelelően szövettani és mikrobiológiai mintát vesz, előkészíti a mintákat, illetve tartósítást végez.
 • többsejtű élőlényekkel makroszkópikus vizsgálatot végez, szükség esetén előkészíti azokat.
 • mennyiségi (pl. sejtszámlálás Bürkerkamra segítségével) és minőségi (pl. festési eljárások, kromatográfiás vizsgálatok, biokémiai vizsgálatok) kimutatási eljárásokat alkalmaz biológiai mintákon
 • az analitikai mérések alapján mennyiségi számításokat végez, az adatokat és az eredményeket meghatározott módon (pl. számítógépen vagy más adatvizualizációs eszközön táblázatos formában, függvény, vagy más látványos formában) szemlélteti.
 • a rendelkezésre álló (saját vagy mások által elvégzett) biológiai és analitikai mérések adatai alapján következtetéseket von le a környezeti és biológiai minták, hulladékok jellemzőiről, azokat megfogalmazza, elmagyarázza, előadja.
 • a korszerű analitikai eszközöket (pl. fotométer, kromatográfiai, potenciométer, konduktométer) kezeli a környezeti minták vizsgálatához.
 • konkrét környezetvédelmi mérési feladatok során kvalitatív (pl. lángfestés, ionvadászat) illetve kvantitatív (pl. titrálás, gravimetria) analitikai vizsgálatokat végez megfelelő analitikai eljárások alkalmazásával.

Ajánlott minden fiatal számára, aki szakemberként szeretné megszerzett tudását az iparban kamatoztatni, a műanyag-feldolgozás modern digitalizált és robotizált (Ipar 4.0) környezetében.

A tanműhelyek felszerelését, gépparkját folyamatosan bővítjük, alkalmazkodva a szakmacsoportok létszám változásaihoz.

Elméleti képzést biztosító iskolák:

A Tatabányai Szakképzési Centrum Géza Fejedelem Ipari Szakképző Iskolája 2015-ben ünnepelte jogelődjének, az Esztergomi Tanonciskola alapításának 130. évfordulóját.A gyakorlat emberének is szüksége van műveltségre, elméleti szakmai ismeretekre. Ezt ismerték fel a XIX. századi Európában, emiatt született meg Magyarországon is az 1877. évi „Tanonciskola Szervezeti Szabályzat”, melynek nyomán az egész országban, így 1885-ben, Esztergomban is, létrejöttek az első szakképző intézmények.

Szakközépiskolai képzések

A szakközépiskolában 3 éves duális képzésben jelenleg 10 szakmát oktatnak: (asztalos, épület- és szerkezetlakatos, festő, mázoló, tapétázó; gépi forgácsoló, hegesztő, karosszérialakatos, központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő, szerszámkészítő, szociális gondozó és ápoló; villanyszerelő).

A rendszerváltás előtt még az volt a felfogás, s a szülők többsége is ezt vallotta, hogy a gyerek előbb szerezzen egy szakmát, aztán még tovább tanulhat. Ma már minden a diplomáról szól, s miután meglehetősen könnyen lehet diplomát szerezni, a szakiskolákba egyre kevesebben jelentkeznek, s miközben egyre több állástalan diplomás jogász, közgazdász van, hiányszakmák tucatjait lehet felsorolni.

A már érettségivel rendelkező tanulók két év alatt gépi forgácsoló és szerszámkészítő szakmán kapcsolódhatnak be a duális képzésbe.

Magyarországon az utóbbi években általánossá vált a szakemberhiány. Egyre kevesebb gyermek végez az általános iskolánkban, és a családok nagyrésze még mindig a gimnáziumi képzést preferálja.

Szakmunkássá válni ma és a jövőben is – megtisztelő feladat. A társadalmi szükségletek kielégítése nagymértékben a szakemberek, mesteremberek alkotó erejétől, képességétől – szaktudásától függ. Ezért nagy figyelmet érdemel szakembereink utánpótlásának képzése.

3 ÉVES SZAKKÖZÉPISKOLAI KÉPZÉS – 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam (választható)
Nappali tagozat Vegyipar ágazat
– Műanyagfeldolgozó OM 203058; Telephely kód: 011; tagozatkód: 1112 1/2 osztály 14 fő 34 521 09

Iskolánk helye a fõvárosi közoktatási rendszerben:

A Than Károly Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola a budai oldal középiskolákkal kevésbé ellátott részén mûködõ középiskola.

Gimnáziumi, szakközépiskolai, szakiskolai képzést folytató összetett iskola.
Vonzáskörzetünk – részben színes kínálatunknak, részben kedvezõ földrajzi helyzetünknek köszönhetõen – egész Közép- és Észak-Budapestre, valamint a fõvárosi agglomeráció nyugati oldalára is kiterjed.

Gimnáziumi és szakközépiskolai képzésünk igen népszerû, a kötelező beiskolázásból adódóan a szakiskolai és a felzárkóztató osztályaink iránt is jelentős az érdeklődés.

Felnőttoktatási tagozatunk a Főváros egyik legnépesebb a felnőtteket iskolarendszerben oktató intézménye.

Az iskola honlapja: https://wmtech.hu/hu

„A BMSZC Wesselényi Miklós Műszaki Technikum Zugló szívében, zöldövezetben elhelyezkedő családias légkört biztosító szakképző intézmény, amely a leginnovatívabb Szakképzési Centrum keretein belül működik. Iskolánk falai között az informatika és az elektronika ágazatok iránt érdeklődő diákok magas színvonalú képzésben és oktatásban részesülnek az itt eltöltött évek során. Diákjaink korszerűen felújított épületben, jól felszerelt szaktantermekben és a 21. századi követelményeknek megfelelő Digitális Közösségi Alkotóműhelyben sajátíthatják el a szakma alapjait. Tanáraink empatikusak, segítőkészek, a diákjaink érdekeit messzemenően szem előtt tartják. Iskolánk nagy hangsúlyt helyez a tehetséggondozásra és aktív részese a lemorzsolódás elleni küzdelemnek.

A Wesselényi az elmúlt időszakban számos piacvezető céggel épített ki gyümölcsöző kapcsolatot, amelyek a duális képzésben is részt vesznek.

Duális partnereinkkel karöltve iskolánk mindent megtesz a szakképzés 4.0 követelményeinek messzemenőleg történő megvalósítására.”

A PEMÜ Műanyagipari Zrt-nél 3 vagy 5 éves képzést követően a tanulók sikeres szakmai vizsga esetén technikumban és szakképző iskolában is államilag elismert középfokú végzettséget és szakképzettséget szereznek.

Fenti képzéseinkre várjuk azok jelentkezését is, akik érettségi megszerzése után szeretnének szakmát tanulni. Segítünk eligazodni a különböző képzéstípusok között.

Pályakezdő tanulóink részére a tanulmányi időszak tapasztalatai alapján a PEMÜ Műanyagipari Zrt. munkalehetőséget biztosít üzemeiben.

Elismeréseink

Projektjeink

DEMETRA PROJEKT

A műanyagipari szakképzéshez szorosan hozzátartozó iparvállalati mentorok képzési, fejlesztési folyamatainak nemzetközi kialakítását tűzte ki célul az az ERASMUS+ program keretein belül létrejött DEMETRA nemzetközi konzorciumi pályázati csoport, amelynek a PEMÜ Műanyagipari Zrt. is tagja.

A felgyorsult és folyamatosan változó gazdasági és társadalmi környezet állandó kihívást jelent mind a munkáltatóknak, mind a képzési intézményeknek. A munkaadók olyan munkatársakat szeretnének alkalmazni, akik széles körű elméleti tudással és naprakész iparági tudással rendelkeznek.

Nemcsak Magyarországon, hanem Európában is mindennapi probléma a szakképzési rendszer és a munka világának összehangolása, mivel a szakképzési rendszerekből kikerültek tudása, készsége sokszor nem fedi a munkáltatók általi elvárásokat.

A duális képzés bevezetése ezt a problémát próbálja megoldani, a munka alapú tanulást helyezi az előtérbe. Nagyon fontos ebben a folyamatban a cégeknél dolgozó mentor személye, mivel egyfajta híd szerepet tölt be az iskola és a munkahely világa között, segíti a tanulókat az eligazodásban a két világ között.

A mentor munkájának támogatása, s ezáltal a duális képzés eredményesebbé tétele a fő célja a DEMETRA (Development of a Methodological Training for Company Instructors Providing Work-Based Trainings in the Plastics and Related Industrial Sectors) című projektnek, mely az Erasmus+ program támogatásával, 2017 novemberében indult.

A 2017-01-HU01-KA202-035951 kódszámú projekt során olyan képzési anyag kerül kidolgozásra a mentorok számára, amely külön hangsúlyt fektet a Z generáció tanulási szokásaira, így segítve a mentorok által nyújtott képzés eredményességét.

A képzési anyag kifejlesztését négy országban végzett felmérés előzi meg, majd az eredmények alapján kidolgozott tananyagot és módszertant elsajátítja a mentorok egy csoportja, akik saját munkájuk során alkalmazni is fogják a tanultakat. Az így szerzett gyakorlati tapasztalatok és visszacsatolások mentén alakítja ki a végleges képzési anyagot a konzorcium, melyet elérhetővé is tesz az érdeklődők számára.

A projektben 4 országból 7 intézmény működik együtt. Magyarországról a konzorciumvezető TREBAG Kft.-n kívül a PEMÜ Műanyagipari Zrt. és a Magyar Műanyagipari Szövetség vesz részt, Szlovákiából az A–Omega, Romániából a Babes-Bolyai Egyetem és az Energom, Görögországból pedig az IDEC.

A projekt befejezése és az eredmények közzététele 2020 áprilisában várható.

http://demetraproject.eu

Társiskolákat keresünk

A PEMÜ Tanműhely folyamatosan keresi az együttműködési lehetőségeket az elméleti képzést nyújtó társiskolákkal, elsősorban műanyagfeldolgozó és szerszámkészítő szakmacsoportokban. Várjuk azon társiskolák jelentkezését, amelyek tanulóik számára gyakorlati képzőhelyet keresnek vagy az általuk oktatott szakmákat együttműködés keretében bővítenék.