tanulj nálunk2019-11-03T20:35:48+00:00

Tanulj nálunk!

A PEMÜ Műanyagipari Zrt. által üzemeltetett, felújított Tanműhely 2016. szeptemberében nyitotta meg kapuit.

Kizárólagos tanműhelyként működő gyakorlati képzőhely feladatait látjuk el, szorosan együttműködve az elméleti képzést biztosító intézményekkel.

A duális képzés, élő környezetben szocializálja a tanulókat, a képzés során a szakmán kívül megtanulják, hogyan működik a gazdaság, a munkavállalók világa. Megtanulják azt is, hogy cselekedeteikért felelősséget kell vállalniuk.

A 2019/20-es tanévet 5 szakmacsoportban 5 szakközépiskolából, közel 100 tanulószerződéssel rendelkező diák kezdte meg a PEMÜ Zrt. felszerelt tanműhelyeiben.

Oktatott szakmák:

Műanyagfeldolgozó

Vegyipar ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul.

A műanyag-feldolgozó szakma megszerzésével egy dinamikusan fejlődő iparág működésébe csatlakozik be. A műanyag-feldolgozó a modern ipari környezetben kezeli és felügyeli a műanyag-feldolgozó gépek működését, valamint ellenőrzi a gyártott termékek megfelelőségét.

KOMPETENCIAELVÁRÁS

Minőségszemlélet, flexibilitás, együttműködési készség, vevőközpontúság, elhivatottság, szabálykövetés, csapatmunka, precizitás, monotónia-tűrés, állóképesség, felhasználói szintű IT ismeretek.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

 • technológiai utasítás alapján műanyag-feldolgozó gépek és periféria kezelését végzi és felügyeli;
 • termék ellenőrzése, műanyagtermékeken különböző utóműveletek ismerete és elvégzése és csomagolás (amennyiben szükséges);
 • termékgyártáshoz kötődő minőségbiztosítási adatok számítógépes rögzítése;
 • műszakvezető irányításával szervezi és végrehajtja a műanyag-feldolgozó gépeken a szerszámcseréket a gyártási programnak megfelelően;
 • elvégzi az üzemi karbantartási utasításban leírt ellenőrzéseket és karbantartásokat a műanyag-feldolgozó gépeken és kiegészítő berendezéseken;
 • támogatást nyújt a műszakvezetőnek a gyártási problémák elhárításában.

Ajánlott minden fiatal számára, aki szakemberként szeretné megszerzett tudását az iparban kamatoztatni, a műanyag-feldolgozás modern digitalizált és robotizált (Ipar 4.0) környezetében.

Műanyagfeldolgozó-technikus

Vegyipar ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul.

A műanyag-feldolgozó technikus szakma megszerzésével egy dinamikusan fejlődő iparág működésébe csatlakozik be.

A műanyag-feldolgozó technikus a modern ipari környezetben felügyeli a műanyag-feldolgozó üzem teljes működését, beleértve a gépek működését, karbantartását és a munkaszervezést.

KOMPETENCIAELVÁRÁS

Minőségszemlélet, flexibilitás, együttműködési készség, vevőközpontúság, elhivatottság, szabálykövetés, csapatmunka, precizitás, motiváló készség, helyzetfelismerés, szervezőkészség, problémamegoldás, felhasználói szintű IT ismeretek.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

 • egy műanyag-feldolgozó üzem működése felett teljes körű felügyeletet lát el;
 • mérnöki irányítással vagy önállóan szervezi és végrehajtja a gyártási programban meghatározott termékek gyártatását a felügyelete alá tartozó dolgozókkal;
 • közreműködik a gyártástechnológia fejlesztésében;
 • betartatja a termékek gyártásra vonatkozó munkautasításokat;
 • felügyeli és kiadja a gyártáshoz kapcsolódó karbantartási és ellenőrzési feladatokat;
 • részt vesz a gyártási problémák elhárításában;
 • együttműködik a termék minőségét felügyelő munkatárssal;
 • felügyeli és szervezi a szerszámcserét;
 • önállóan vagy mérnöki irányítással laboratóriumi műveleteket, minőségi és mennyiségi analitikai munkát végez;
 • mintavételezési feladatokat, laboratóriumi műszeres analitikai méréseket, kémiai és fizikai kísérleteket, vizsgálatokat hajt végre és dokumentációt készít;
 • minőségbiztosítási, -ellenőrzési dokumentumokat vezet.

Ajánlott minden fiatal számára, aki technológus szakemberként szeretné megszerzett tudását az iparban kamatoztatni, a műanyagfeldolgozás modern digitalizált és robotizált (Ipar 4.0) környezetében.

Szerszám- és készülékgyártó

Gépészet ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul.

Kézi és kisgépes megmunkálással, valamint egyetemes és programvezérelt (NC, CNC) szerszámgépek alkalmazásával fém alkatrészeket készít. Az általa készített alkatrészek komplex- több alkotóelemből álló készülékekbe épülnek be, melyek összeszerelése, beüzemelése és karbantartása is a feladata.

KOMPETENCIAELVÁRÁS

Önállóság, felelősségtudat, csapatban való együttműködés, precizitás, problémamegoldó képesség.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

 • műszaki rajzokat értelmez, vázlatrajzokat készít;
 • méréseket, vizsgálatokat végez, ellenőriz, dokumentál;
 • előállítja az alakító és megmunkáló szerszámok, készülékek alkatrészeit, elemeit;
 • hőkezeli a szerszám- és készülékelemeket;
 • alkalmazza a hagyományos és korszerű technológiákat, azok gépi berendezéseit működteti;
 • kész elemekből szerszámokat, készülékeket készít, szerel össze;
 • elvégzi a szerszámok, készülékek karbantartását, javítását.

Ajánlott minden fiatal számára, akit vonzanak a gépek-, készülékek működtetése és működése. Szeret szerelni és elégedettséggel tekint az általa készített „alkotásokra”.

Gépi és CNC forgácsoló

Gépészet ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul.

Műszaki rajz alapján, a megmunkálandó anyag ismeretében megtervezi az adott alkatrész hagyományos szerszámgépen való gyártását, meghatározva az ehhez szükséges gépeket, eszközöket és technológiai adatokat. A szerszámgépen beállítja a forgácsolási jellemzőket és legyártja a munkadarabot. CNC megmunkálógépeken, gyártósorokon szakszerűen használja a munkadarab befogó- és továbbító eszközöket. Programot ír és tesztel egyszerűbb alkatrészek CNC gépen történő gyártására. A gép felszerszámozását követően hagyományos vagy CNC gépen alkatrészt gyárt.

KOMPETENCIAELVÁRÁS

Kreativitás, önállóság, felelősségtudat, csapatban való együttműködés, precizitás, problémamegoldó képesség.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

 • tanulmányozza és értelmezi a gépészeti anyagokra vonatkozó információkat:
 • műszaki rajz, műhelyrajzok, szabványok;
 • a forgácsoló eljárásoknak megfelelően felszereli, beállítja a munkadarab befogó-, megfogó-, és rögzítő eszközöket;
 • kiválasztja és használja a megmunkáláshoz szükséges szerszámokat;
 • kézi megmunkálással egyszerű alkatrészeket gyárt, alakít, javít;
 • fúrási munkákat végez;
 • alkatrészeket gyárt esztergálással, köszörüléssel, marással;
 • egyszerű geometriájú alkatrészeket készít CNC vezérlésű megmunkáló gépeken;
 • forgácsoló szerszámokat készít, élez;
 • a legyártott munkadarab minőségét és megfelelősségét ellenőrzi.

Ajánlott minden fiatal számára, aki szereti a gépeket, érdekli a forgácsolás és egyedi termékek előállítása.

Elektronikai műszerész

Elektronika és elektrotechnika ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettségmegszerzésével zárul.

Az elektronikai műszerész a gyártó és a kiszolgáló ágazatok középfokú végzettségűelektronikai szakembere. Alapvető feladata az elektronikai berendezések összeszerelése és beállítása, valamint az elektromos és elektronikus eszközök, műszerek bemérése, javítása és karbantartása. Eltérő mérési eredmények eseténfeladatai közé tartozik a hibák megkeresése és megszüntetése (hideg-forrasztások, fóliaszakadások és zárlatok, hibás alkatrészek). Ismeri és alkalmazza a villamosbiztonságtechnikai, illetőleg a korszerű ESD (elektrosztatikus kisülés elleni) védelmielőírásokat.

KOMPETENCIAELVÁRÁS

Logikai képesség, jó szemmérték, tér- és színlátás, kézügyesség, önállóság, problémamegoldó képesség.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

 • ellenőrzi a villamos alkatrészek paramétereit;
 • diagnosztikai, konfigurációs, teszt- és segédprogramok felhasználói szintű ismerete birtokában értelmezi a számítógépes mérési eredményeket;
 • számítógéppel irányított mérő-, ellenőrző- és gyártóeszközöket használ;
 • az elkészült áramkört készre, illetve berendezésbe szereli, és egyszerűbb mechanikai szereléseket is végez;
 • dokumentációk alapján mérőrendszert állít össze, ellenőriz és beállít, minőségirányítási és gyártásközi információkat szolgáltat.

Ajánlott mindazon lányok és fiúk számára, akikhez közel áll a számítástechnika és az elektronika, de testhezálló szakma lehet azok számára is, akiket vonz a multimédia rohamosan fejlődő és jó elhelyezkedési lehetőségeket kínáló területe is.

Számítógép-szerelő, karbantartó A szakképesítés azonosító száma: 34 523 02

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Műszaki segítséget nyújt a felhasználók részére közvetlenül vagy telefonon, e-mailben vagy más elektronikus eszköz segítségével, többek között szoftverrel, hardverrel, számítógépes periféria berendezésekkel, hálózatokkal és internettel kapcsolatos problémákat diagnosztizál és old meg, illetve iránymutatást és támogatást nyújt a különféle rendszerek üzembe helyezését, telepítését és karbantartását illetően.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • számítógép hardverének, perifériáinak és adatátviteli hálózat eszközeinek telepítésére, karbantartására, tesztelésére, hibák elhárítására,
 • számítógépek, adatátviteli berendezések és számítógépes perifériák karbantartására, hibakeresésére, tesztelésére és javítására,
 • számítógépes hardveregységek összeszerelésére és beállítására,
 • számítógépes kábelek szerelésére és javítására,
 • otthoni és kisvállalati hálózatok telepítésére, tesztelésére, hibák elhárítására.

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások:

Hegesztő

Gépészet ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul.

A hegesztő különálló szerkezeti elemként készült gépalkatrészeket, szerkezeti elemeket egymáshoz rögzít, különféle hegesztési technikák, eljárások alkalmazásával. A hegesztés során a munkadarabokat hővel, nyomással vagy mindkettővel egyesíti oly módon, hogy a munkadarabok között nem oldható fémes vagy nem fémes kapcsolat jön létre.

Pontos, önálló szabálykövető magatartással tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára és a technológiára vonatkozó dokumentumokat. Ismeri és biztonsággal használja a kézi és kisgépes fémalakító műveletekhez használatos gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket, védőfelszereléseket.

KOMPETENCIAELVÁRÁS

Kézügyesség, önállóság, felelősségtudat, csapatban való együttműködés, precizitás, problémamegoldó képesség.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

 • műszaki rajzokat olvas és értelmezi a kapcsolódó utasításokat, szabályozásokat;
 • előkészíti a munkadarabot, ellenőrzi a gépeken a tanúsítványok érvényességét;
 • beüzemeli a munkavégzéshez szükséges gépeket;
 • elvégzi a szükséges vágásokat, darabolásokat, hegesztést;
 • önellenőrzést végez a munka megkezdése előtt, alatt és befejezése után, a varrathibákat javítja;
 • betartja és betartatja a munkabiztonsági és környezetvédelmi előírásokat.

Ajánlott minden fiatal számára, akit érdekel a kisebb-nagyobb acélszerkezetek, csőhálózatok, tartályok hegesztése, aki szeret alkotni, szerszámokat használni.

Villanyszerelő

Elektronika és elektrotechnika ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. Lehetséges szakmairányok: Épületvillamosság szakmairány, Villamoshálózat szakmairány, Villamos készülék és berendezés szakmairány.

A villanyszerelő épületek, technológiák és hálózatok hagyományos és intelligens villamos és napelemes rendszerének kialakítását végző szakember.

Az ipari villamos berendezés szerelése során kapcsoló és elosztó berendezést telepít, ipari energia elosztó vezetéket, kábelt, vezérlő- és szabályozókészüléket, berendezést szerel, javít. Feladatkörébe tartozik a villamos ellenőrző mérések, vizsgálatok és beállítások elvégzése is.

KOMPETENCIAELVÁRÁS

Logikai képesség, jó szemmérték, tér- és színlátás, önállóság, kézügyesség, problémamegoldó képesség, csapatmunka.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

 • fogyasztásmérő helyet alakít ki, lakás és épület elosztó berendezést szerel, erős- és gyengeáramú alapszerelést létesít;
 • hagyományos és intelligens épület villamos berendezését szereli, javítja, karbantartja, kezelését betanítja;
 • egyszerű multimédiás és kommunikációs alkalmazásokat kezel, terveket, műszaki leírásokat olvas, értelmez;
 • kisgépeket, kéziszerszámokat használ a technológiai alapműveleteknél.

Ajánlott mindazon fiatalok számára, akiket nem csak vonz a villamosság, de készek a felelős munkavégzésre egy olyan szakmában, amely napjainkra rendkívül felértékelődött, jó perspektívát és változatos feladatokat kínál.

Gépész technikus

Gépészet ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul. Választható szakmairányok: Ipar szakmairány, Vegyipar szakmairány, Vízgépészet szakmairány.

A gépésztechnikus részt vesz a gyártóeszközök, gépek, berendezések tervezésében és gyártásában. Kiválasztja a gyártáshoz szükséges anyagokat, közreműködik a gyártáshoz szükséges, automatizált gyártóberendezések beüzemelésében.

Gondoskodik a gépek, berendezések karbantartásáról, javításáról. Irányítja a karbantartási, szerelési folyamatokat. Méréseket, elemzéseket végez a gyártóeszközök optimális működésének biztosítása érdekében.

KOMPETENCIAELVÁRÁS

Kommunikációs készség, precizitás, együttműködési készség, szervezési és irányítási képesség, analitikus gondolkodás.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

 • alkatrészrajz alapján kézi és kisgépes eljárással egyszerű alkatrészeket
 • gyárt: kiválasztja a gyártandó munkadarab anyagát, típusát, meghatározza a gyártáshoz szükséges műveleteket, szerszámokat és mérőeszközöket, elvégzi a gyártási műveleteket;
 • mérőeszközökkel ellenőrzi a kész munkadarabot;
 • a mért jellemzőket jegyzőkönyvben rögzíti, a mérés eredményét kiértékeli, ez alapján a vizsgált alkatrészt, gépegységet minősíti;
 • elvégzi hidraulikus és pneumatikus rendszerek elemeinek karbantartását, javítását, cseréjét;
 • beüzemeli a javított, karbantartott berendezést;
 • elvégzi a gépek, berendezések időszakos karbantartási munkálatait.

Ajánlott minden lány és fiú számára, aki szereti a gépeket, a forgó-mozgó alkatrészeket, vonzza az automatizált technológia, szeret szerelni és a szervezési feladatokat is szívesen végzi.

Gépgyártás technológiai technikus

Gépészet ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul.

Önállóan, vagy mérnöki irányítással részt vesz gépalkatrészek technológiai tervezésében, gyártásában, gépek, géprendszerek, mechanikus berendezések működtetésében, szerelésében, karbantartásában és javításában.

Meghatározza a gyártás technológiai adatait, biztosítja a gyártóeszközök üzemeltetési feltételeit. Irányítja az általa tervezett gyártási folyamatot. Gyártás közben méréseket, ellenőrzéseket végez. Megtervezi a gépek karbantartási folyamatait és részt vesz azok végrehajtásában.

KOMPETENCIAELVÁRÁS

Kommunikációs készség, precizitás, együttműködési készség, felelősségvállalás, szervezési és irányítási képesség, analitikus gondolkodás.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

 • műszaki rajz alapján anyagot választ a gyártandó alkatrészhez, megtervezi annak gyártását, meghatározva az ehhez szükséges gépeket, eszközöket és technológiai paramétereket;
 • alkatrészeket gyárt hagyományos és CNC vezérlésű szerszámgépeken, valamint robotizált megmunkáló cellákon;
 • egyszerűbb alkatrészek gyártásához CNC programot ír, betölt és tesztel;
 • megtervezi, irányítja a gyártási folyamatokat és szükség esetén beavatkozik.

Ajánlott minden fiatal számára, aki szeretne részt venni új alkatrészek gyártási folyamatának kialakításában.

A tanműhelyek felszerelését, gépparkját folyamatosan bővítjük, alkalmazkodva a szakmacsoportok létszám változásaihoz.

Elméleti képzést biztosító iskolák:

A Tatabányai Szakképzési Centrum Géza Fejedelem Ipari Szakképző Iskolája 2015-ben ünnepelte jogelődjének, az Esztergomi Tanonciskola alapításának 130. évfordulóját.A gyakorlat emberének is szüksége van műveltségre, elméleti szakmai ismeretekre. Ezt ismerték fel a XIX. századi Európában, emiatt született meg Magyarországon is az 1877. évi „Tanonciskola Szervezeti Szabályzat”, melynek nyomán az egész országban, így 1885-ben, Esztergomban is, létrejöttek az első szakképző intézmények.

Szakközépiskolai képzések

A szakközépiskolában 3 éves duális képzésben jelenleg 10 szakmát oktatnak: (asztalos, épület- és szerkezetlakatos, festő, mázoló, tapétázó; gépi forgácsoló, hegesztő, karosszérialakatos, központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő, szerszámkészítő, szociális gondozó és ápoló; villanyszerelő).

A rendszerváltás előtt még az volt a felfogás, s a szülők többsége is ezt vallotta, hogy a gyerek előbb szerezzen egy szakmát, aztán még tovább tanulhat. Ma már minden a diplomáról szól, s miután meglehetősen könnyen lehet diplomát szerezni, a szakiskolákba egyre kevesebben jelentkeznek, s miközben egyre több állástalan diplomás jogász, közgazdász van, hiányszakmák tucatjait lehet felsorolni.

A már érettségivel rendelkező tanulók két év alatt gépi forgácsoló és szerszámkészítő szakmán kapcsolódhatnak be a duális képzésbe.

Magyarországon az utóbbi években általánossá vált a szakemberhiány. Egyre kevesebb gyermek végez az általános iskolánkban, és a családok nagyrésze még mindig a gimnáziumi képzést preferálja.

Szakmunkássá válni ma és a jövőben is – megtisztelő feladat. A társadalmi szükségletek kielégítése nagymértékben a szakemberek, mesteremberek alkotó erejétől, képességétől – szaktudásától függ. Ezért nagy figyelmet érdemel szakembereink utánpótlásának képzése.

Az intézmény földrajzi adottságai

Az intézmény a Csepel-szigeten, Budapesttől 10 km-re, az M0-ás autópálya lejárójához közel, Halásztelken, a várost átszelő főút mellett, lakóövezetben található.

Az intézmény bemutatása

A Bocskai István Református Középiskola a 60-as évek végén épült, 1971-ben kezdte meg működését mezőgazdasági szakmunkásképzőként, akkor még Halásztelki Kertészeti Szakközépiskola, Szakmunkásképző, Gimnázium és Kollégium néven. 1999. augusztus 1-jével jogutódlással Halásztelki Református Egyházközség tartja fent az intézményt.

A tanulók – szakoktatóik segítségével – nagy gondot fordítanak arra, hogy az iskola és a kollégium épületei és környezete nevéhez méltó legyen. Az intézmény területén az iskola épülete, az iskola kollégiumának, valamint a tankertjének épületei (tanműhely, raktár, üvegház, fólia stb.) találhatóak.

Az előcsarnokban tájékoztató tábla hívja fel a figyelmet arra, hogy intézményünk teljes egészében akadálymentesített: a főbejárat mellett lift működik, a lépcső mellett rámpa segíti a mozgáskorlátozottakat, az iskola burkolata a látássérültek tájékozódását könnyíti meg, a hallássérült diákok tanulását pedig infokommunikációs akadálymentesítés biztosítja. Iskolánk felvállalja a testi fogyatékkal élők oktatását-nevelését is.

Térségi ellátás

Az iskola Csepel-sziget egyetlen egyházi fenntartásban lévő középiskola. Széles szakmai tanulási lehetőséget kínál a diákoknak a hagyományosnak mondható képzésekben, mint a gimnázium, szakközépiskola és szakiskola. Az irodai asszisztens, számítógépszerelő, virágkötő, – berendező, dísznövénykertész szakmák népszerűek, a környék munkáltatói szívesen alkalmazzák a végzett diákjainkat. Halásztelken több vállalkozás is foglalkozik kertészettel, ők elsősorban az agrár végzettségű diákjainkat keresik a munkaerő piacon. A szakmai képzés magas színvonalú, ezt bizonyítja az országos versenyeken elért kimagasló eredmény, amivel nemcsak az iskola, hanem a város hírnevét is öregbítették. 2013. szeptemberétől pedig elindult a rendészeti szakirány is, szorosan együttműködve a Szigetszentmiklósi Rendőrkapitánysággal.

Mivel a régióban nincs más ilyen jellegű intézmény – akár református fenntartásról, akár az oktatott szakmákat nézzük – ezért szülők szívesen íratják be ide a gyermeküket. A helyi társadalom elfogadta az iskolát, népszerűsége a jelentkezők számában mutatkozik meg, hisz évek óta több mint kétszeres a túljelentkezés.

Kollégium

Mivel a Csepel-szigeten és környékén a közlekedés nem kedvez a bejárásnak, ezért sokan választják a kollégiumot. Vagyis a kollégiumi ellátást nemcsak a más megyéből érkező diákok veszik igénybe, hanem a környéken élő diákok is.

A kollégium nemcsak az alapvető szolgáltatásokat nyújtja, hanem kiemelkedő figyelmet fordít a felzárkóztatásra, a diákok nevelésére. A tanulásban nyújtott segítség minden kollégista számára a biztos tudást jelenti a középiskolai tanulmányok során. Vagyis a Kollégium célja, hogy az otthonról hozott hátrányokat orvosolja, lehetőséget adjon a diákoknak, hogy egyenlő eséllyel végezzék el a középiskolát. Nemcsak a távol lakók, de nem megfelelő lakáskörülményű, nagycsaládos szülők gyermekeinek is kényelmes, nyugodt tanulási feltételeket biztosít.

3 ÉVES SZAKKÖZÉPISKOLAI KÉPZÉS – 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam (választható)
Nappali tagozat Vegyipar ágazat
– Műanyagfeldolgozó OM 203058; Telephely kód: 011; tagozatkód: 1112 1/2 osztály 14 fő 34 521 09

Iskolánk helye a fõvárosi közoktatási rendszerben:

A Than Károly Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola a budai oldal középiskolákkal kevésbé ellátott részén mûködõ középiskola.

Gimnáziumi, szakközépiskolai, szakiskolai képzést folytató összetett iskola.
Vonzáskörzetünk – részben színes kínálatunknak, részben kedvezõ földrajzi helyzetünknek köszönhetõen – egész Közép- és Észak-Budapestre, valamint a fõvárosi agglomeráció nyugati oldalára is kiterjed.

Gimnáziumi és szakközépiskolai képzésünk igen népszerû, a kötelező beiskolázásból adódóan a szakiskolai és a felzárkóztató osztályaink iránt is jelentős az érdeklődés.

Felnőttoktatási tagozatunk a Főváros egyik legnépesebb a felnőtteket iskolarendszerben oktató intézménye.

Szakközépiskolai osztályokat indítunk elektronikai műszerész és gépi forgácsoló szakmákban. A tanulók emelt szakmai és csökkentett közismereti óraszámban tanulnak.

BUDAPESTI GÉPÉSZETI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
ÖVEGES JÓZSEF SZAKGIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA

Iskolánk a főváros legnagyobb és legrégebbi szakképző intézményeinek egyike. 2009-ben ünnepelte fennállásának 125. évfordulóját. Elődeink között van Ganz Ábrahám, a magyar ipar úttörője, Süss Nándor, az Állami Mechanikai Művek megalapítója, de Zipernowszky Károly, Mechwart András, Kandó Kálmán, Bláthy Ottó és Eötvös Loránd is, a magyar tudomány és technika kiemelkedő képviselői.

Az intézmény most Öveges József professzor nevét viseli, aki keresztény humanizmusának európaiságával a magyar pedagógia számára megmutatta, hogyan lehet egy tantárgyon, a fizikán keresztül az egész világot megmutatni, és a személyiség egészét nevelni.

Elődeink szellemi hagyatékát visszük tovább mindennapi munkánkban. Kiemelt figyelmet szentelünk a természet- és műszaki tudományoknak.

Kiterjedt kapcsolataink vannak termelő üzemekkel, vállalkozásokkal, szakmai és civil szervezetekkel, felsőoktatási intézményekkel, a műszaki innováció bázisaival. Ezek a kapcsolatok hasznosulnak oktató- és nevelőmunkánkban.

Az iskolánk iránti érdeklődést bizonyítja, hogy évente közel 1000 diák tanul falai között iskolarendszerben, nappali és esti tagozaton. Ezt a létszámot 4-500 hallgató egészíti ki a felnőttképzés keretében.

szakközépiskolába jelentkezők 3 év alatt szakmunkás bizonyítványt szerezhetnek.

A képzés
gépészet,
a közlekedés valamint
az elektrotechnika-elektronika szakmacsoportban történik.

A sikeres szakmai vizsga után a tanulók többsége két év további tanulás után érettségi vizsgát tehetnek, illetve második, kiegészítő szakmát is szerezhetnek.

Iskolánk sok ezer szakembert adott már a magyar iparnak, az országnak, Európának. Várjuk az újak jelentkezését is.

Köztük a sajátos nevelési igényű, elsősorban diszlexiás diákokat, kiknek oktatása során több mint másfél évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkezünk.

A magyar gazdaságnak, a munkaerőpiacnak ma különösen nagy szüksége van a középfokú végzettségű műszaki szakemberekre. A sikeres szakmaválasztást pályaorientációs foglalkozásokkal segítjük.

Az iskolánk által oktatott szakmák jó elhelyezkedési lehetőséget, biztos felnőtt egzisztenciát kínálnak

 • a gépi forgácsoló,
 • a hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő,
 • a villanyszerelő,
 • a motorkerékpár-szerelő,
 • az erősáramú elektrotechnikus,
 • a gépgyártástechnológiai technikus és
  az elektronikai technikus szakmában.

Iskolánkban színes diákélet zajlik. Diákönkormányzat, gazdag könyvtár, sportlétesítmények, számítógéppark, Internet, hazai és külföldi táborok, szakmai tanfolyamok, kirándulások segítik a tanulást, a hasznos időtöltést.

Vidéki tanulóink kollégiumi elhelyezést igényelhetnek.

A PEMÜ Műanyagipari Zrt-nél tanuló diákok, – a hároméves képzést lezáró sikeres gyakorlati és elméleti vizsgát követően – megkapják az OKJ-s szakközépiskolai bizonyítványukat, mellyel középfokú végzettséget és szakmát is szereztek.

Fenti képzéseinkre várjuk azok jelentkezését is, akik érettségi megszerzése után szeretnének szakmát tanulni. Segítünk eligazodni a különböző képzéstípusok között.

Pályakezdő tanulóink részére a tanulmányi időszak tapasztalatai alapján a PEMÜ Műanyagipari Zrt. munkalehetőséget biztosít üzemeiben.

Elismeréseink

Projektjeink

DEMETRA PROJEKT

A műanyagipari szakképzéshez szorosan hozzátartozó iparvállalati mentorok képzési, fejlesztési folyamatainak nemzetközi kialakítását tűzte ki célul az az ERASMUS+ program keretein belül létrejött DEMETRA nemzetközi konzorciumi pályázati csoport, amelynek a PEMÜ Műanyagipari Zrt. is tagja.

A felgyorsult és folyamatosan változó gazdasági és társadalmi környezet állandó kihívást jelent mind a munkáltatóknak, mind a képzési intézményeknek. A munkaadók olyan munkatársakat szeretnének alkalmazni, akik széles körű elméleti tudással és naprakész iparági tudással rendelkeznek.

Nemcsak Magyarországon, hanem Európában is mindennapi probléma a szakképzési rendszer és a munka világának összehangolása, mivel a szakképzési rendszerekből kikerültek tudása, készsége sokszor nem fedi a munkáltatók általi elvárásokat.

A duális képzés bevezetése ezt a problémát próbálja megoldani, a munka alapú tanulást helyezi az előtérbe. Nagyon fontos ebben a folyamatban a cégeknél dolgozó mentor személye, mivel egyfajta híd szerepet tölt be az iskola és a munkahely világa között, segíti a tanulókat az eligazodásban a két világ között.

A mentor munkájának támogatása, s ezáltal a duális képzés eredményesebbé tétele a fő célja a DEMETRA (Development of a Methodological Training for Company Instructors Providing Work-Based Trainings in the Plastics and Related Industrial Sectors) című projektnek, mely az Erasmus+ program támogatásával, 2017 novemberében indult.

A 2017-01-HU01-KA202-035951 kódszámú projekt során olyan képzési anyag kerül kidolgozásra a mentorok számára, amely külön hangsúlyt fektet a Z generáció tanulási szokásaira, így segítve a mentorok által nyújtott képzés eredményességét.

A képzési anyag kifejlesztését négy országban végzett felmérés előzi meg, majd az eredmények alapján kidolgozott tananyagot és módszertant elsajátítja a mentorok egy csoportja, akik saját munkájuk során alkalmazni is fogják a tanultakat. Az így szerzett gyakorlati tapasztalatok és visszacsatolások mentén alakítja ki a végleges képzési anyagot a konzorcium, melyet elérhetővé is tesz az érdeklődők számára.

A projektben 4 országból 7 intézmény működik együtt. Magyarországról a konzorciumvezető TREBAG Kft.-n kívül a PEMÜ Műanyagipari Zrt. és a Magyar Műanyagipari Szövetség vesz részt, Szlovákiából az A–Omega, Romániából a Babes-Bolyai Egyetem és az Energom, Görögországból pedig az IDEC.

A projekt befejezése és az eredmények közzététele 2020 áprilisában várható.

http://demetraproject.eu

Társiskolákat keresünk

A PEMÜ Tanműhely folyamatosan keresi az együttműködési lehetőségeket az elméleti képzést nyújtó társiskolákkal, elsősorban műanyagfeldolgozó és szerszámkészítő szakmacsoportokban. Várjuk azon társiskolák jelentkezését, amelyek tanulóik számára gyakorlati képzőhelyet keresnek vagy az általuk oktatott szakmákat együttműködés keretében bővítenék.